Vakbeurs Energie 2017: Ondernemen met Energie

Van 10 tot en met 12 oktober 2017 vindt de 13e editie van de Vakbeurs Energie plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. De beurs is uitgegroeid tot een onmisbaar platform voor iedereen die serieus met duurzame energieopweeking en energiebesparing bezig is. Dit platform bestaat uit ruim 350 exposanten en honderden inhoudelijke sessies. Uniek daarbij is de verbinding die wordt gelegd tussen de belangrijkste betrokken sectoren; gebouwde omgeving, industrie en - door de combinatie met de vakbeurs Ecomobiel - mobiliteit.

Wendy van de Geijn van organisator 54events: “Succesvolle energietransitie vereist een verandering van het systeem en heeft impact op alles van beleid tot businessmodel. Hoewel er binnen elke sector slagen te maken zijn, zijn de doelstellingen voor Nederland als geheel alleen te bereiken door de verbinding over sectoren heen te maken en zo samen te versnellen. Zo liggen er voor de mobiliteitsector kansen in de opslag van decentraal opgewekte energie, biedt hergebruik van restwarmte uit de industrie kansen voor besparing in de gebouwde omgeving en zit huisvuil of rioolslib in potentie vol hernieuwbare brandstoffen. De dwarsverbanden, innovaties en nieuwe samenwerkingen die zo ontstaan zijn de motor van de energietransitie en bieden nieuwe kansen voor de BV Nederland."

Energie & ICT
Zonder automatisering en slimme oplossingen is een systeemverandering ondenkbaar. Tijdens Vakbeurs Energie speelt energiemanagement een centrale rol. Zo organiseert FedEC o.a. een congres in het kader van het doorbraakproject Energie & ICT, een initiatief van o.a. het ministerie van Economische Zaken, RVO, TKI Switch25SmartGrids, MKB Nederland, Nederland ICT en ECP. Het doorbraakproject Energie & ICT stelde een roadmap op met als centrale vraag: hoe kun je met ICT meer energie besparen en slimmer met energie omgaan? Op de beursvloer is het onderwerp sterk vertegenwoordigd met leidende partijen als Energiemissie, SunSolutions en Webeasy.

Ecomobiel
De vakbeurs Ecomobiel is de schakel in energietransitie op het gebied van duurzame mobiliteit. De provincie Brabant is prominent aanwezig op Ecomobiel. Brabant heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. E-mobility heeft hierin uiteraard een belangrijke rol. In Eindhoven gaan vanaf december 2016 40 volledig elektrische bussen rijden. De ambitie van Brabant is om in vier jaar naar 100.000 elektrische auto’s te groeien. Daartoe wordt nauw samengewerkt met o.a. Enexis om slimme, betaalbare laadpalen te ontwikkelen. Maar ook in Noord-Holland wordt gewerkt aan uitbreiding van de laadinfrastructuur. Tussen nu en 2018 gaat EV-Box in samenwerking met Nuon en Heijmans het aantal openbare laadpunten in Amsterdam uitbreiden tot 4.000 stuks. Daarvoor wil het bedrijf diverse innovaties introduceren, zoals een app die gebruikers naar een laadpaal stuurt die het beste bij hun specifieke behoeftes past. EV-Box presenteert haar succesvolle praktijkcases op Ecomobiel.

Gamechanger in stadsdistributie
Met emissievrije stadscentra hoog op de agenda nemen steeds meer gemeentes concrete stappen richting schone stadsdistributie. Het is een van de thema’s op Ecomobiel waar veel inspiratie uit te halen valt. Zo komt E-Trucks Europe met een echte ‘gamechanger’: de waterstofvuilniswagen. Deze voertuigen beginnen elektrisch maar na de komst van de eerste waterstoftankstations gaan ze over op waterstof. De gemeente Apeldoorn verduurzaamt haar wagenpark. De gemeente heeft het aantal elektrische scooters uitgebreid van 8 naar 18 stuks van het merk emco, eveneens aanwezig op Ecomobiel.

Opwekking & Opslag
Het duurzaam opwekken van energie en ook de opslag ervan wordt op en rond de beursvloer op diverse wijzen belicht. Veel deelnemers presenteren innovatieve producten en concepten. Zo combineert Triple Solar PVT-panelen met een warmtepomp om woningen onafhankelijk te maken van aardgas en toont Voestalpine Sadef Flexpark, een prefab carport met zonnepanelen, speciaal voor kleine en middelgrote bedrijven. Antea Group en Econnetic verzorgen het Windcongres 2016. Energy Storage NL organiseert voor de tweede keer de Energy Storage Day, die dit jaar wordt uitgebreid met een Energy Storage paviljoen op de beursvloer.  

PassiefBouwen
Ook dit jaar programmeert Stichting PassiefBouwen de lezingen en workshops van het Theater PassiefBouwen. In aanvulling hierop introduceert de stichting ook een thematische route waarmee bezoekers hun weg vinden langs alle exposanten en producten die aansluiten bij deze duurzame bouwfilosofie. Bezoekers komen een keur aan oplossingen voor passiefhuizen tegen op de beursvloer variërend van isolatie, ventilatie tot daglichtoplossingen.

Praktisch
Vakbeurs Energie: 10, 11 en 12 oktober 2017 in de Brabanthallen in Den Bosch. Vakbeurs Ecomobiel: 10, 11 en 12 oktober 2017. Dagelijks van 10.00-17.00 uur. Zie voor meer informatie Vakbeursenergie.nl en Ecomobiel.nl.