Programma overzicht 2017

Hieronder vindt u het programma overzicht van Vakbeurs Energie en Ecomobiel 2017. Dit betreft een voorlopige outline, wijzigingen onder voorbehoud. 

10.30 - 10.45 uur Opening
10.30 - 12.30 uur Seminar Financiering Energietransitie
10.45 - 11.30 uur Openingsdebat: Nederland, kennisland?
11.00 - 12.30 uur Presentatie Ruud Veltenaar
11.15 - 12.30 uur Workshop BodemenergieNL: Bodemenergie = Energie besparen
11.30 - 12.00 uur Uitreiking Energie Professional Award 2017
13.00 - 14.30 uur (Mini) congres: Hoe betrouwbaar zijn onze meetgegevens energie?
13.00 - 16.30 uur Seminar Stoom en Techniek 2017
13.30 - 14.00 uur Workshop Hezelaer: Hezelaer Energy Intelligence, van kostenpost naar concurrentievoordeel
14.00 - 16.00 uur Seminar Ecomobiel: Transitie in mobiliteit: optimaal mobiel door mix, dienst en flexibiliteit
14.15 - 14.45 uur Workshop IsoBouw: Is BENG isoleren waarde creëren?
15.00 - 15.30 uur Workshop Itho Daalderop: Met Itho Daalderop warmtepompen naar Nul op de meter woningen
15.00 - 15.30 uur Workshop NVDE: Slimme meter al aanleiding voor aanbod energiebesparing
15.00 - 16.30 uur Seminar energie besparen door monitoring, kansen voor de MJA 3 dienstensector

  

10.30 - 10.45 uur Opening
11.00 - 13.30 uur Seminar Ecomobiel: Mobiliteit in de slimme stad
11.15 - 12.30 uur Workshop BodemenergieNL: Bodemenergie = Energie besparen
13.00 - 14.30 uur Roadmap 2020: overheidsinstrumenten voor energiebesparing
13.30 - 14.00 uur Workshop Hezelaer: Hezelaer Energy Intelligence, van kostenpost naar concurrentievoordeel
14.00 - 16.00 uur Energy Storage Day 2017
14.00 - 16.00 uur Masters of Industry: Ultradiepe aardwarmte voor de industrie
14.15 - 14.45 uur Workshop IsoBouw: Is BENG isoleren waarde creëren?
14.30 - 16.30 uur Seminar Ecomobiel: Welke waarde heeft een duurzaam wagen/voertuigenpark bij aanbestedingen
 beheer openbare ruimte
15.00 - 15.30 uur Workshop Itho Daalderop: Met Itho Daalderop warmtepompen naar Nul op de meter woningen
15.00 - 15.30 uur  Workshop Autarco: Verzekerde prestatiegaranties op zonnestroomsystemen

  

10.30 - 10.45 uur Opening
10.30 - 12.30 uur Industrial Morning
11.00 - 13.30 uur Mini masterclass: Vervoersbewegingen in de stad
11.15 - 12.30 uur Workshop BodemenergieNL: Bodemenergie = Energie besparen
12.00 - 17.00 uur Seminar Smart Buildings: Hoe kunnen Smart Buildings een bijdrage leveren aan de energietransitie? 
13.00 - 14.00 uur Uitreiking Energie Talent Awad (studentenprogramma)
13.00 - 14.30 uur Seminar: Inregelen van warmte installaties, de eerste resultaten
13.00 - 17.00 uur Congres PV in de Praktijk
13.30 - 14.00 uur Wokrshop Hezelaer: Hezelaer Energy Intelligence, van kostenpost naar concurrentievoordeel
14.15 - 14.45 uur Workshop IsoBouw: Is BENG isoleren waarde creëren?
15.00 - 15.30 uur Workshop Itho Daalderop: Met Itho Daalderop warmtepompen naar Nul op de meter woningen
15.00 - 15.30 uur Workshop Be Green: Rol van biosmassa in de energietransitie voor de gebouwde omgeving en
 industrie