Universiteit Twente kiest voor een gezond binnenklimaat met WOLF

De Technohal van de Universiteit Twente wordt grondig verbouwd, waarbij o.a. de complete technische installatie en buitengevel worden vervangen. De vloeren en de staalconstructie blijven staan. De Technohal wordt transparanter en opener, met als uitgangspunt dat het industriële karakter van het gebouw behouden blijft.

Na de renovatie van de Technohal van de Universteit Twente, worden alle gezondheidsopleidingen in het gebouw gevestigd. Ook zal het gebouw plaats bieden aan het ECTM – Experimental Centre for Technical Medicine – en de directie van onderzoeksinstituut MIRA.

Slim en Duurzaam
Het gebouw moet niet alleen duurzaam worden, maar ook zo slim mogelijk, met onder andere toiletten die doorspoelen met regenwater en plafondpanelen die kunnen verwarmen, koelen en de akoestiek bepalen. Ook zijn er plannen om het slim beheersen van verlichting, temperatuur en reserveren van de ruimtes in de Technohal mogelijk te maken.

Voor een gezond binnenklimaat is gekozen voor vier systemen met in totaal 90.000 m3/h verse buitenlucht. Dankzij toepassing van een dubbele filtertrap met een goed, efficiënt fijnstoffilter in de toevoer wordt ingespeeld op de fijnstof problematiek, welke een gevaar vormt voor onze gezondheid. Het energieverbruik wordt gereduceerd dankzij een lage luchtsnelheid, traploos regelbare EC ventilatoren, hoog rendement warmteterugwinning in combinatie met adiabatische koeling van WOLF, waarbij o.a. gebruik gemaakt wordt van Hemel Regenwater (HRW) als koelmedium. Door deze toepassing wordt het benodigde geïnstalleerde koelvermogen gereduceerd met ruim 33%. Hiermee draagt WOLF bij tot een Duurzame en Energetische installatie.

De vernieuwde Technohal moet uiterlijk in september 2018 gereed zijn – voor de start van het academisch jaar.

Ga terug