Symposium: verduurzaming van monumenten

Op vrijdag 25 mei wordt tijdens de beurs Renovatie een gratis symposium over de verduurzaming van monumenten georganiseerd. (Foto: André Russcher)

Redenen voor het verduurzamen van monumenten zijn divers. Al was het maar om te voldoen aan de wereldwijde klimaatdoelstelling.

Voor nieuwbouwprojecten bestaan standaardmaatregelen en -toepassingen zoals zonnepanelen en isolatie. Niet altijd zijn deze geschikt voor de bestaande bouw, en zeker voor monumenten. Toch is het ook van belang om voor deze panden naar mogelijkheden te zoeken: veel Nederlandse historische binnensteden bestaan immers voor een groot deel uit monumenten.

Ook voor eigenaren en gebruikers van monumenten is verduurzaming van belang. Monumenten zijn niet ontworpen voor onze huidige eisen en woonwensen, maar zitten vaak verrassend goed doordacht in elkaar. Het niet optimaal gebruiken van de potenties van deze bijzondere gebouwen kan leiden tot een laag comfort en hoge energierekening.

Monumenten hebben een andere aanpak nodig dan andere bestaande gebouwen: “Ieder monumentaal pand is uniek, en dat vraagt om maatwerk. Je moet per pand kijken waar de mogelijkheden tot verduurzaming liggen én de cultuur- en architectuurhistorische waarden behouden”, volgens Birgit Dulski, afsluitende keynote tijdens het symposium.

De bijeenkomst heeft als doel om aan de hand van twee praktijkvoorbeelden stil te staan bij de ‘lessons learned’. De cases waren onderdeel van het pilotproject ‘verduurzaming van monumenten’, uitgevoerd in opdracht van het ministerie OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Het betreft de Westergasfabriek in Amsterdam (besproken door bouwcoördinator Ingo Ruijterman) en het kantoor Jongerius, behorende bij het Complex Jongerius te Utrecht (besproken door Roel Lichtenberg, partner en architect bij BLAUW architecten).

Vragen die aan de orde komen zijn onder meer:

  • Welke aanpak vergt het verduurzamen van monumenten?
  • Welke ervaringen zijn er in de praktijk opgedaan met het verduurzamen van monumenten?
  • Hoe worden de verduurzamende maatregelen gemonitord/beoordeeld op beoogd effect?
  • Welke aanbevelingen voor de toekomst kunnen er gedaan worden om de verduurzaming van monumenten te stimuleren en te verbeteren?

Meer informatie over dit symposium en over Birgit Dulski, Ingo Ruijterman en Roel Lichtenberg staat hier.

De foto boven dit artikel is gemaakt door en afkomstig van tekstschrijver en fotograaf André Russcher, van Russcher Tekst & Beeld.

De beurs Renovatie vindt plaats van 23 t/m 25 mei in de Brabanthallen in Den Bosch. Toegang tot de deze beurs en het symposium is (tijdelijk) kosteloos en aan te vragen via deze link.

Ga terug