OLV College Vilvoorde zet in op gezonde en comfortabele klaslokalen

Voor de nieuwbouw van het OLV College in Vilvoorde (Brussel) werd in de context van het ‘Scholen van Morgen’ programma in de eerste plaats aangestuurd op gezonde klaslokalen met voldoende verse lucht, veel daglicht en comfortabele binnentemperaturen.

Vera Maes (directrice OLV College): “Wij hadden een gebouw voor ogen dat voorzien is van de laatste nieuwe snufjes: niet alleen wat infrastructuur betreft maar vooral ook op het vlak van een comfortabel binnenklimaat.

“De concentratie van leerlingen is recht evenredig met de kwaliteit van de binnenlucht,” treedt architect Jos Leyssens (Architectenbureau Licence To Build) haar bij. “Door de jaren heen is men wel wel tot het besef gekomen dat dat essentieel is. Daarnaast zijn de eisen rond ventilatie voor klaslokalen de laatste 10 jaar natuurlijk enorm toegenomen.”

Vraaggestuurd ventileren, met toevoer van verse, voorverwarmde buitenlucht
assets/www.energievakbeurs.nl/images/2017/Fotos nieuwsartikelen/OLVCollegeVilvoorde_3.jpgHier viel de keuze op een C+ ventilatiesysteem met Healthconnectoren van Renson. Concreet is elk klaslokaal uitgerust met 2 healthconnectoren die aangesloten zijn op de centrale ventilatie-unit. De Healthconnectoren zijn uitgerust met sensoren die continu het CO2-gehalte in de binnenlucht meten en op basis daarvan het afvoerdebiet van de vervuilde binnenlucht regelen. Dat zorgt ervoor dat er (vraaggestuurd en dus energiezuinig) enkel dan meer geventileerd wordt, wanneer de lokalen bevolkt zijn.

Om het vraaggestuurde C+ ventilatiesysteem ook te kunnen rijmen met de opgelegde warmte-eisen werden de Invisivent en Fixvent raamverluchtingen – die 24/7 zorgen voor een toevoer van verse buitenlucht – voorzien van Thermotune-voorverwarmingselementen. Een primeur voor een schoolgebouw. De verse lucht die via de raamverluchtingen binnenkomt wordt zo het hele jaar door tot een minimumtemperatuur van 16° C voorverwarmd.

Basisventilatie gecombineerd met zonwering
assets/www.energievakbeurs.nl/images/2017/Fotos nieuwsartikelen/OLVCollegeVilvoorde_6.jpgHet pilootproject werd een succesverhaal voor alle betrokkenen. Dat de Fixvent raamverluchting in één en hetzelfde product kon gecombineerd worden met buitendoekzonwering, bood hier bovendien de ideale oplossing om op zonnige dagen oververhitting in de zuid en zuidwest georiënteerde klaslokalen te vermijden. Met duurzaamheid hoog op het prioriteitenlijstje van dit project, wordt in warme perioden zo ook heel wat bespaard op (dure) actieve koeling.

“Op warme dagen winnen we trouwens nog een paar graden door via ventilatieve koeling ’s nachts grote stromen koudere lucht binnen te laten via claustra. Die koelere lucht wordt in de massa van het gebouw opgeslaan en ’s anderendaags terug afgegeven,” vult Jos Leyssens nog aan.

Bekijk hier de videotestimonial over het pilootproject.

Bezoek Renson op Vakbeurs Energie op 10, 11 & 12 oktober 2017 in hal 3 op stand E.016.

Ga terug