Minder aardgas met hybride warmtepomp

De bevingen in Groningen maken duidelijk dat het aardgasverbruik in Nederland fors teruggedrongen gaat worden. Naast een beperking van de warmtevraag door betere isolatie, kan ook met hybride warmtepompen veel winst worden behaald.

Een hybride warmtepomp is een warmtepomp die geplaatst wordt in combinatie met een gasgestookte cv-ketel. Het warmtepompgedeelte zorgt het grootste deel van het jaar voor warmte in huis. Zodra er veel warmte nodig is, helpt de ketel een handje.

Hybride warmtepompen kunnen in veel gevallen met bestaande radiatoren overweg, waardoor het gasverbruik potentieel sterk afneemt. Het aantal hybride warmtepompen neemt dan ook – zowel in de particuliere woningbouw als in de sociale huursector – snel toe.

Dit levert veel nieuwe informatie, kennis en kunde op en teneinde het gasverbruik snel te verlagen. BDH deelt deze informatie met particulieren (via warmtepompplein.nl) en professionals (via Warmtepompstrategie). Ook verzorgt BDH trainingen en workshops.

In maart organiseert BDH inspiratiesessies voor en door woningcorporaties. Besproken wordt onder meer de toepassingen van hybride warmtepompen en hun aandeel in een CO₂-neutrale corporatiewoningvoorraad. Corporaties delen er hun ervaringen met hybride warmtepompen.

Aanmelden voor de sessies (op do. 8 maart) in Amsterdam, (op di. 13 maart in) Groningen of (op wo. 28 maart in) Tilburg kan hier. BDH is onder de vlag van Warmtepompstrategie aanwezig op Vakbeurs Energie, van 9 t/m 11 oktober 2018 in Den Bosch.

Ga terug