Energiebesparing levert meer op dan een besparing

Energiecoördinatoren bij grote stoomverbruikers hebben nogal eens moeite om de noodzaak van energiebesparingsmaatregelen aan het management uit te leggen. Maatregelen komen daardoor niet snel genoeg van de grond, is de overtuiging van zowel de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) als het Stoomplatform. Tijdens Vakbeurs Energie organiseerden ze daarom een seminar onder de noemer: ‘Businesscase voor stoom - Financiën’.

Doel van het seminar was om eindgebruikers van stoominstallaties te doordringen van de noodzaak tot energiebesparing. “En dat zit niet alleen in de besparing op energie”, zegt Ronald Vermeeren van RVO.nl. “Maar ook op het gebied van rendement, veiligheid, een beter eindproduct kunnen maken.” Tijdens het seminar werden deelnemers middels een rollenspel ‘gedwongen’ eens door een andere bril naar energiebesparing op stoom te kijken. “Een financieel directeur of een sitemanager heeft andere belangen dan de energiecoördinator bij bijvoorbeeld een voedselproducent”, stelt Kees de Greef namens het Stoomplatform. “We hopen dat besparingsmaatregelen hierdoor sneller worden uitgevoerd. Want dat is nodig. De industrie loopt behoorlijk achter. Mede doordat de overheid nauwelijks handhaaft overigens. Als ik te hard rijdt krijg ik een boete, als een groot bedrijf zich niet houdt aan de Meerjaren Afspraken (MJA’s) gebeurt er niets.”

Op 23 november is er een vervolg-seminar over hetzelfde onderwerp. Aanmelden kan via de website van het Stoomplatform.

Ga terug