Collectief besparen op bedrijventerreinen

Bedrijven moeten energiebesparende maatregelen nemen die zich in 5 jaar laten terugverdienen. Met een collectieve aanpak lukt dat.

Op verschillende plekken blijkt een collectieve aanpak om bedrijventerreinen te verduurzamen succesvol. Onder meer in de Gelderse streek De Liemers, waar bedrijventerreinen een praktische aanpak hebben om ondernemers aan hun energieverplichtingen te laten voldoen.

Ook in de kop van Noord-Holland staat duurzaamheid centraal. Hier hebben honderden bedrijven van de Energie-Coöperatie West-Friesland de handen ineengeslagen om energiemaatregelen te treffen én energie in te kopen.

Zij besparen daarmee 14% op hun kosten ten opzichte van individuele inkoop van energie. Dankzij hun schaalgrootte kunnen ze bovendien eenvoudiger externe financiering aantrekken voor bijvoorbeeld projecten in het kader van zonne-energie.

Besparing is verplicht en een eerste stap richting een CO2-neutrale energiehuishouding, zonder aardgas en olie. Bijna de helft van de Nederlandse bedrijventerreinen werkt inmiddels actief aan verduurzaming van hun energiehuishouding.

De verplichting staat in de Wet milieubeheer, die met ingang van 1 juli 2019 wijzigt: dan moet elk bedrijf zelf aangeven hoe het aan de wettelijke eisen voor energiebesparing voldoet, waarmee de transitie naar een CO2-vrij Nederland gestimuleerd wordt.

Het hele artikel is te lezen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Ga terug