Aansluitplicht op aardgas vervalt

De Eerste Kamer heeft de Wet Voortgang Energietransitie aangenomen. Daarmee vervalt de plicht om nieuwbouw aan te sluiten op aardgas.

De wet is een wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet en moet Nederland helpen om te schakelen naar een duurzaam energiesysteem. De wet biedt extra ruimte voor experimenten en innovaties en creëert een duidelijkere rolafbakening tussen netbeheerders, netwerkbedrijven en marktpartijen.

Daarnaast is het niet meer verplicht om nieuwbouw aan te sluiten op het aardgas: de Tweede Kamer stelde bijna unaniem voor om deze gasaansluitplicht te laten vervallen. De wet past in de ontwikkeling om de gebouwde omgeving los te koppelen van het aardgas.

Hiertoe is ook de tender ‘Kortetermijninnovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen’ geopend, die bedrijven uitnodigt producten diensten te ontwikkelen en toe te passen die de transitie versnellen, versoepelen en minder kostbaar maken.

De periode om een kwalitatief goede aanvraag in te dienen voor de innovatietender is kort. De tender sluit op 11 september 2018 om 17.00 uur. Om aanvragers op weg te helpen start eind mei een serie van 4 identieke bijeenkomsten verspreid over het land.

Het hele artikel is te lezen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op Bouwwereld.nl verscheen deze week over hetzelfde onderwerp dit artikel.

Ga terug