Het laatste nieuws

Video: ABB organiseerde hun Ronde Tafel over Smart Cities tijdens Vakbeurs Energie

Tijdens Vakbeurs Energie nodigde ABB een selecte groep uit om samen met vakgenoten en influencers deel te nemen aan de ABB Round Table Energie & Smart Cities. Onderwerpen die aan bod kwamen: Smart Cities – Algemene kansen en uitdagingen, Renewable Energy, Smart Buildings en Smart Mobility. In onderstaand filmpje ziet u hoe deze bijeenkomst verliep en wat de uitkomsten van de middag waren.

Lees meer...

Video: Vakbeurs Energie 2017 "Wat is Vakbeurs Energie?"

Installatie360 maakte voor Vakbeurs Energie een mooi filmpje. Directeur 54events, Fedde van der Woude vertelt wat de beurs inhoudt, wie de exposanten en de bezoekers zijn en waarom je hierbij moet zijn als je mee wilt werken de energietransitie te versnellen. 

Lees meer...

Slotbericht Vakbeurs Energie 2017

Vakbeurs Energie werd traditioneel afgetrapt met het Energiedebat, waar Teun Bokhoven, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie de conclusie trok dat de grootste uitdaging bij de uitvoering ligt. “Ik ben heel positief over de klimaatdoelen die het nieuwe regeerakkoord stelt, zoals de 49% CO2-reductie in 2030. Technisch kunnen we dit, maar de grootste bottleneck is het vinden van mensen die huizen kunnen voorzien van duurzame installaties.” 

Lees meer...

Energiebesparing levert meer op dan een besparing

Energiecoördinatoren bij grote stoomverbruikers hebben nogal eens moeite om de noodzaak van energiebesparingsmaatregelen aan het management uit te leggen. Maatregelen komen daardoor niet snel genoeg van de grond, is de overtuiging van zowel de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl) als het Stoomplatform. Tijdens Vakbeurs Energie organiseerden ze daarom een seminar onder de noemer: ‘Businesscase voor stoom - Financiën’.

Lees meer...

Drijvende zonneparken? Daar komt nogal wat bij kijken

“De panelen op floaters op het water leggen is niet het moeilijkste. Dat komt vooral in de fase wanneer het park in werking is. Dan groeien er binnen no time schelpen en algen op de kabels als die in het water liggen. En als die schelpen te groot worden kunnen ze de kabels doorsnijden”

Lees meer...

FME lanceert stappenplan voor grootschalige energieopslag

Met de lancering van haar Visiedocument Grootschalige Energieopslag heeft de FME woensdag tot 10 actiepunten opgeroepen. Om de Nederlandse ambities voor de energietransitie te realiseren, inventariseerde de ondernemersorganisatie uiteenlopende mogelijkheden.

Lees meer...

Samenwerkende partners

 • Ecomobiel
 • F&B
 • Passief Bouwen
 • Solarplaza
 • VMNED
 • BodemenergieNL
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • FME
 • Stoomplatform
 • VIB
 • Transitie Coalitie
 • VNCI
 • Smart Energy NL
 • NVDE
 • Arriva

Media partners

 • Cobouw
 • Energiegids
 • Ensoc
 • Installatie Journaal
 • LED Magazine
 • Solar Magazine
 • PT Industrieel Management
 • Bouwaktua
 • Utilities
 • Energie
 • Energie Vastgoed
 • Installatie Totaal
 • De Architect
 • Smart Storage Magazine
 • ArchitectuurNL
 • Bouwwereld
 • Aannemervak
 • Installatie en Sainitair
 • Vastgoedmarkt
 • EismaMedia
 • Gawalo
 • RCC K&L
 • FacilityWereld.nl
 • iMaintain
 • PetroChem
 • FluxEnergie
 • Installatie360