Koudetechniek

Als gevolg van recente Europese wetgeving is de koelsector flink in beweging. Het gebruik van schadelijke F-gassen in koelsystemen wordt de komende jaren uitgefaseerd en sinds 2015 is Freon R22 verboden. Daarnaast worden in 2016 de richtlijnen voor de energielabels van apparaten en gebouwen aangescherpt. Al deze nieuwe regels geven een flinke impuls aan de verduurzaming van de koelsector, onder meer door groeiend gebruik van natuurlijke koudemiddelen (zoals ammoniak, CO2, propaan).

Koel- en vriessystemen worden bovendien steeds energie-efficiënter en ook vaker gecombineerd met warmteterugwinning. Bij verduurzaming van koudetechniek wordt de kwaliteit van het koelklimaat nooit uit het oog verloren, want met name in de agrarisch en de tuinbouwsector vraagt elk product om specifieke opslagomstandigheden (zoals ULO-bewaring). Ook in kantoren en bedrijfsruimtes is een comfortabel binnenklimaat van groot belang voor productiviteit en comfort. Hierbij kan met behulp van zuinigere luchtbehandeling, intelligentere klimaatoplossingen en ‘duurzame koude’ eveneens energie bespaard worden.

Op Vakbeurs Energie kunt u de laatste ontwikkelingen en innovaties op het gebied van koudetechniek ontdekken bij de stands en workshops van de vele deelnemers uit dit segment die te vinden zijn in het platform Energie & Industrie.