Facts & Figures 2016

Factsheet Vakbeurs Energie 2016

Slotbericht: Vakbeurs Energie 2016 en Ecomobiel 2016 verbinden Nederlandse energietransitie op alle niveaus

Tijdens Vakbeurs Energie 2016 en Ecomobiel 2016 gaven honderden sprekers hun visie op de energietransitie. Waar Maxime Verhagen van Bouwend Nederland het dinsdagmorgen tijdens de opening had over “het grote aantal samenwerkingen dat nodig is om tal van nieuwe concepten met betrekking tot de energietransitie te realiseren”, gaf Diederik Dicou van De Nederlandsche Bank aan dat “de vraag niet meer of, maar hoe!” is en sprak hij over het belang van een duidelijkere koersbepaling om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs te behalen.

Hoewel de accenten anders lagen, leefde zowel bij de vakbezoekers, sprekers als exposanten duidelijk het besef dat de energietransitie in volle gang is en dat deze verder aangezwengeld moet en kan worden door nieuwe verbindingen aan te gaan. Het centrale beursthema was dan ook “nieuwe connecties”. Dat die in ruimte mate zijn gelegd laten de cijfers zien: met 11.024 bezoekers bracht Vakbeurs Energie wederom meer geïnteresseerden naar Den Bosch dan voorgaande jaren. Ecomobiel – gedurende de eerste twee beursdagen tegelijk met Vakbeurs Energie - trok maar liefst 5.212 geïnteresseerden, een stijging van ruim 17% t.o.v. 2015.

DNB laat stem horen
Sinds dit voorjaar claimt DNB (De Nederlandsche Bank) duidelijk 'een stem' in het energiedebat. “DNB staat voor het eerst in zijn 200-jarig bestaan op een professioneel platform als Vakbeurs Energie’’, aldus Dicou. “Energie is een van de grootste uitdagingen voor onze economie. Energieverbruik is verbonden met de economie. En het wordt lastig om emissies te besparen zonder de economie te raken”. Dat we met zijn allen niet om de transitie heen kunnen mag volgens Dicou duidelijk zijn. “De wijze waarop Nederland nu zijn geld verdient, is onhoudbaar. Het is niet verenigbaar met het streven om klimaatneutraal te zijn”.

Industrie
Een belangrijke rol in de transitie is weggelegd voor de industrie. Deze sector had dan ook voor het tweede jaar op rij een apart segment binnen Vakbeurs Energie, met een eigen programma van seminars, workshops en lezingen. “Logisch als je bedenkt dat in Nederland 40% van de CO2-uitstoot afkomstig is van de industrie”, aldus Wendy van de Geijn van beursorganisator 54events. Een hot topic in het Industrie programma was financiering. Tijdens de Industrial Morning op woensdag 5 oktober presenteerde FME de resultaten van haar onderzoek naar de financiële barrières bij de uitvoering van energiebesparingsprojecten binnen de industrie. Hans van der Spek, manager cluster energie bij FME: “Het probleem zit hem met name in de projecten met een langere terugverdientijd dan drie jaar. Daarvan blijft zo’n 90% op de plank liggen, wat natuurlijk doodzonde is!” Aanbevelingen uit het rapport zijn o.a. een betere handhaving en meer financieringsmogelijkheden wat betreft achtergestelde leningen. Uiteraard moet de industrie ook hand in eigen boezem steken. Van der Spek: “Technologie leveranciers moeten nieuwe businessmodellen ontwikkelen, met name voor het leveren van energiebesparing als dienst.”

RVO.nl vraagbaak voor ondernemers 
Wat betreft financiering had RVO.nl (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) dit jaar een zeer actieve rol als het gaat om het informeren van ondernemers, lokale overheden en maatschappelijke organisaties over het grote aantal regelingen dat er is vanuit de overheid ten aanzien van investeringen in duurzame energie of energiebesparing. Niet alleen verzorgde RVO.nl dagelijkse lezingen over uiteenlopende onderwerpen, ondernemers konden ook voorafgaand aan de beurs online een afspraak maken met een adviseur naar keuze. Op de beurs zelf kon men persoonlijk een adviseur spreken, een mogelijkheid die door honderden ondernemers werd aangegrepen. Maarten Dekkers, adviseur duurzame energie bij RVO.nl,: “De vragen die we deze drie dagen hebben gehad waren heel divers, maar de onderliggende vraag was vaak: wat is er eigenlijk allemaal mogelijk? Als je bedenkt dat we ruim 130 regelingen uitvoeren, dan snap ik dat ondernemers soms door de bomen het bos niet meer zien! Een algemene tip die ik veel heb gegeven was: lees eerst de wetgeving zelf goed door, veel ondernemers nemen daar de tijd niet voor, dat is zonde.”

Actieve kennisuitwisseling
Het onderwerp financiering kwam verder ook breed terug in het uitgebreide programma van seminars, lezingen, workshops en congressen dat organisator 54events samen met partner F&B (specialisten in energie en milieu) had opgesteld. Aan het programma werkten tal van partners, branche- en beroepsverenigingen als de Rijksoverheid, FME, Nederlands Platform Warmtepompen, NKL (Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur), Holland Solar, Stichting KIEN en Provincie Noord-Brabant mee, met als resultaat een programma met veel variatie dat goed aansloot bij de verschillende interesseprofielen van de vakbezoekers. Als verbindend elementen in overgang naar een duurzame energievoorziening stond energieopslag in al haar facetten ruim in de belangstelling. De Energy Storage Day kwam stoelen tekort en ook op de beursvloer was er veel aandacht voor het onderwerp op o.a. het ESNL (Energy Storage Nederland) Paviljoen en bij verschillende deelnemers, waaronder Solarclarity. Peter Desmet – CEO van Solarclarity: ”Voor ons is deze beurs een jaarlijks terugkerend fenomeen, waar we onze laatste noviteiten naar de markt brengen. Dit keer waren dat met name thuisoplossingen op het gebied van batterijsystemen, dat is wat ons betreft een ontwikkeling die er heel snel aan gaat komen”.

Ecomobiel 2016
Op 4 en 5 oktober vond tegelijkertijd met Vakbeurs Energie ook het platform voor duurzame mobiliteit Ecomobiel plaats, wat bezoekers de kans gaf ook op het gebied van duurzame mobiliteit hun kennis te vergroten. Zo introduceerde Hyundai de Hyundai IONIQ, was voor het eerst de Renault ZOE met 400 kilometer rijbereik te zien, evenals de Tesla Model X en vele andere modellen. Ook dit jaar was het weer mogelijk om testritten te maken met diverse modellen elektrische auto’s en Light Electric Vehicles. Naast de laatste ontwikkelingen in de automotive branche, was er ook volop aandacht voor de laadinfrastructuur, smart mobility en verschillende financieringsmodellen. De hippe nieuwe laadpalen FILLIE, vanwege hun design beloond met een Red Dot Design Award, kregen volop aandacht van bezoekers. De TU\e studenten van de start-up Amber Mobility op de stand van Automotive Campus kwamen adem tekort met het toelichten van hun nieuwe carsharing concept.  

WakaWaka 
In lijn met het beursthema ‘Nieuwe Connecties in de Energietransitie’ gingen organisator 54events en de WakaWaka foundation een partnership aan. De foundation heeft als doel een duurzame oplossing te vinden voor de 1,2 miljard mensen die wereldwijd geen toegang hebben tot licht en elektriciteit. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de WakaWaka solarlampen, die iedere spreker cadeau kreeg. Mede-oprichter Maurits Groen - nr 1 in de Trouw Duurzame Top 100 2015 - is een van de ambassadeurs van de beurs. Groen: “Energie gaat in onze beleving over verbinden. Wij hebben dat hier op de beurs aan den lijve ondervonden. We hebben veel contacten gelegd met bedrijven en organisaties die ons verhaal verder willen vertellen door samen te gaan werken of onze producten verder te verspreiden”.

Energie Awards
Om te onderstrepen dat energietransitie mensenwerk is worden jaarlijks twee Energie Awards uitgereikt: die voor Energie Professional van het Jaar en voor Energie Talent van het Jaar. Naar de titel Energie Professional van het Jaar 2016 dongen mee Sebastiaan Lagendaal van de Hermitage met zijn warmteproject Tussen Kunst & Kas, Benno Elshof van Van Beek Ingenieurs met het online platform Duurzaam in Beeld en Laetitia Ouillet van Eneco / TUe met haar herijking van de ‘duurzaamheids’ strategie van Eneco. Het was uiteindelijk Sebastiaan Lagendaal die met de prijs naar huis ging. Zoals in het juryrapport stond vermeld: ‘Een mooi voorbeeld van verder kijken dan je neus lang is: als warmte uitwisseling met de buren niet mogelijk is, waarom zou je dan niet verderop kijken? Een pittig project met veel stakeholders, maar ondanks dat zo te zien een erg mooi resultaat met veel externe exposure’.

De uitreiking van Energie Talent van het Jaar gebeurde tijdens het speciale studentenprogramma op woensdagmiddag 5 oktober. Hier ging Martijn de Groot met de prijs naar huis. Hij ontwikkelde voor zijn stagebedrijf en inmiddels werkgever Autarco ontwierp een model voor het geven van kWh garantie op zonnepanelen. Hiermee worden de schaduwprofielen worden betrokken bij de ligging van de zonnepanelen. De jury: ‘De schaduwprofielen van Martijns model zijn zeer geavanceerd en het model heeft gelijk al een duidelijke praktische meerwaarde’.

Data 2017
Vakbeurs Energie en Ecomobiel 2017 vindt plaats op 10, 11 en 12 oktober 2017. Locatie: Brabanthallen in Den Bosch. Meer informatie: Vakbeursenergie.nl en Ecomobiel.nl.

Factsheet Vakbeurs Energie 2016