Kennissessie Platform Duurzame Huisvesting; WTC Schiphol

Wanneer: donderdag 6 oktober van 15.00 - 15.45 uur
Waar: Energie Theater, hal 4

World Trade Center Schiphol – Energiebesparing en kwaliteitsverbetering met Duurzaam Beheer en Onderhoud

Energie besparen en kwaliteit verbeteren zonder aanpassingen aan gebouw en installaties, maar met resultaatcontract en innovatieve monitoring

 • Wat levert het op als een onderhoudsbedrijf meer doet dan alleen dagelijks onderhoud en storingen oplossen? Waarom deden ze dat niet veel eerder en hoe organiseer je dat zodat die extra inspanningen wordt gefinancierd, zonder dat het meer kost?
 • Welke innovatieve contractaspecten voor technisch beheer en onderhoud zijn er nodig om dat in samenwerking te realiseren?
 • Hoe wordt met intelligente energie en performance monitoring het functioneren van installaties en gebouw gecontroleerd, geanalyseerd, verbeterd en voor de langere termijn geborgd?

assets/www.energievakbeurs.nl/images/Programma foto sprekers 2016/WTC Schiphol.jpgHet World Trade Center Schiphol Airport heeft met een innovatief Programma van Eisen haar technische beheer en onderhoud significant weten te verduurzamen (zie interview). Het uitgangspunt? Een aanpak gericht op glasheldere afspraken (ISSO 102) en objectieve monitoring (ISSO 103), zodat managementinformatie uit het onderhoudsproces wordt verkregen. Resultaat: gegarandeerde energiebesparing en comfortverbetering voor gebouw en gebruiker. Twee uitgangspunten die soms lijken te conflicteren. Een hele uitdaging dus om hier bij de gezamenlijke contractimplementatie prestatie-eisen binnen de samenwerking voor te formuleren. Dit is gelukt en heeft geresulteerd in een resultaatcontract voor het beheer en onderhoud van alle installaties. De door de onderhoudspartij gegarandeerde energiekostenbesparing is in dit resultaatcontract de motor waar vanuit alle aanvullende inspanningen voor kwaliteitsverbetering worden gefinancierd. Per saldo dus geen extra kosten en de winst is energiebesparing, kwaliteits- en comfortverbetering.

Deze case is gebaseerd op de nieuwe aanpak van Duurzaam Beheer en Onderhoud van kennisinstituut ISSO en recent door Engie, Priva en Halmos adviseurs ontwikkelde intelligente monitoring- en foutdiagnosetools, zoals de Energy Navigator en DiagnosTX (nu Priva BI Metrics).

Doorzettingsvermogen, lef om je nek uit te steken en wederzijds vertrouwen tussen opdrachtnemer, adviseur en opdrachtgever zijn hierbij essentieel. Maar het resultaat na 1 jaar mag er al zijn, een energiebesparing van ruim 10% op het totale energiegebruik van het gebouw. Een resultaat dat in het tweede contractjaar nog verder blijkt te verbeteren! Graag delen opdrachtgever, opdrachtnemer en adviseur hun ervaringen en inzichten vanuit hun aanpak tot nu toe.

assets/www.energievakbeurs.nl/images/Programma foto sprekers 2016/PDH button.png

Het Platform Duurzame Huisvesting is een samenwerkingsverband tussen branche-, koepel- en kennisorganisaties die gezamenlijk de transitie naar duurzaam vastgoed in Nederland helpen versnellen. Het Platform brengt daarom projecten, publicaties of instrumenten onder de aandacht die zich onderscheiden door uitzonderlijke samenwerkingen of prestaties t.b.v. verduurzaming.Sprekers

 • assets/www.energievakbeurs.nl/images/Programma foto sprekers 2016/Arie Kraaijenoord2.jpg

  Dhr. A (Arie) Kraaijenoord, Technisch manager World Trade Center – Schiphol Airport, Schiphol Real Estate
  Begonnen als Scheepswerktuigkundige en daarna ervaring opgedaan in gebouwbeheer op het AMC in Amsterdam en op diverse projecten en diverse opdrachtgevers via Tebodin. De laatste 20 jaar werkzaam als Technisch Manager bij Schiphol Real Estate, de vastgoeddochter van de Schiphol Group met een vastgoed portefeuille van 525.000 m2 VVO aan kantoren en vrachtloodsen. 

 • drs. E.G. ( Ed) Rooijakkers, Adviseur, Halmos Adviseurs
  assets/www.energievakbeurs.nl/images/Programma foto sprekers 2016/Ed Rooijakkers.jpgEd Rooijakkers is werkzaam als Adviseur installaties en bouwfysica bij Halmos Adviseurs en heeft veel ervaring met duurzame installatieconcepten en gebouw- en installatiesimulaties in de vroege fases van het ontwerp van duurzame (klimaat)installaties. Toen uit diverse monitoringsprojecten bleek dat deze duurzame installaties niet presteren als verwacht mag worden is hij de oorzaak daarvan gaan onderzoeken. Daarbij kwam naar boven dat meer dan 70% van de installaties niet naar behoren presteert met meer dan 30% energieverspilling als gevolg, heeft hij het initiatief genomen de publicatiereeks Duurzaam Beheer en Onderhoud te ontwikkelen. Om doelgericht met gezond verstand de gebouwen op het beoogde prestatieniveau te brengen. De laatste jaren door installatieperformance en verduurzaming in onderhoudscontractering te organiseren.

 • Dhr. Ing. P.A. (Bert) Elkhuizen, Business developer, ENGIE
  assets/www.energievakbeurs.nl/images/Programma foto sprekers 2016/Bert Elkhuizen.jpgBert Elkhuizen heeft meer dan 20 jaar professionele ervaring als projectmanager bij TNO op het gebied van duurzaamheidsprojecten, in het bijzonder energiebesparing en human comfort in de gebouwde omgeving. Hij is mede-auteur van de Energieprestatie/label systematiek, ISSO-publicaties en BREEAM. Sinds 2008 is hij werkzaam bij ENGIE en ontwikkelt hij adviesstrategieën en adviestools voor het realiseren van grote energiebesparingen en de verbetering duurzaamheid in gebouwen; dit met behoud van een gezond binnenklimaat en human comfort. Speerpunt hierin is zijn expertise met het borgen van daadwerkelijke energie- en comfortprestaties van installaties. Bert is de geestelijk vader en co-founder van de Energy Navigator.